Tầm nhìn - mục tiêu

Nhiệm vụ trọng tâm của ICT NINH BÌNH - là triển khai các dự án, hạng mục trọng điểm về CNTT của tỉnh do Sở TT - TT Ninh Bình giao.

  • - Phối hợp với các đơn vị triển khai ứng dụng CNTT và chuyển đổi số.
  • - Luôn là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mới trong triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hiện đại và tiên tiến.
  • - Cam kết mang đến những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất, xây dựng niềm tin và bền vững giữa khách hàng và chuyên viên tư vấn bởi phong cách làm việc tận tụy, chuyên nghiệp và sáng tạo.

Sứ mệnh của ICT Ninh Bình

Đối với Ngành
Thông tin và Truyền thông

Kế thừa và phát huy
truyền thống

Đối với
Chuyển đổi số

Sứ mệnh tiên phong,
phụng sự

Đối với
khách hàng

Phục vụ tận tâm, cùng nhau
phát triển

Đối với
người lao động

Môi trường chuyên nghiệp,
đảm bảo lợi ích

Đối với
cộng đồng

Đóng góp tích cực, hiệu quả
và có trách nhiệm