03 kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân

An toàn thông tin
Thứ ba, 25/07/2023 484 lượt xem
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Nhằm giúp người dùng tự ý thức bảo vệ thông tin cá nhân khi tham gia trên môi trường mạng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chia sẻ 03 kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

Thứ nhất, hạn chế việc chia sẻ thông tin cá nhân của mình trên mạng, trừ khi chắc chắn rằng thông tin được sử dụng có kiểm soát. Hãy bảo đảm rằng bạn chỉ cung cấp thông tin cá nhân của mình cho cá nhân và tổ chức tin tưởng.

Thứ hai, sử dụng mật khẩu an toàn để bảo vệ tài khoản của mình trên mạng. Mật khẩu nên dài hơn 8 ký tự và bao gồm cả chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Nên đổi mật khẩu thường xuyên và không nên sử dụng mật khẩu giống nhau cho nhiều tài khoản khác nhau.

Thứ ba, chủ động tìm hiểu về các phương thức bảo mật thông tin, cập nhật những tin tức mới nhất về các mối đe dọa bảo mật và học cách phòng ngừa chúng. Sử dụng các công cụ bảo mật như phần mềm chống virus và phần mềm chống đánh cắp thông tin để bảo vệ tài khoản của mình trên mạng.