Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU, ngày 23/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành hướng dẫn thực hiện.

Thông tin tuyên truyền

Thứ hai, 29/01/2024 306 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ hai, 02/10/2023 450 lượt xem

Xem thêm

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa có Công văn số 4754/BTTTT-CĐSQG gửi các đơn vị về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Thông tin tuyên truyền

Thứ sáu, 29/09/2023 836 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ hai, 26/06/2023 432 lượt xem

Xem thêm

Bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng bộ nhận diện của ngày Chuyển đổi số quốc gia tại đây để phục vụ cho các hoạt động hưởng ứng.

Thông tin tuyên truyền

Thứ tư, 05/10/2022 464 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ hai, 15/11/2021 853 lượt xem

Xem thêm

Ninh Bình cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

Sau 4 tháng triển khai, từ ngày 10/9, tỉnh Ninh Bình đã cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn. Với kết quả này, Ninh Bình thuộc nhóm các địa phương đi đầu hoàn thành chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trước thời hạn quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tin tuyên truyền

Thứ sáu, 24/09/2021 1106 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ sáu, 09/07/2021 990 lượt xem

Xem thêm

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị trực tuyến về chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sáng ngày 18/6/2021, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị.

Thông tin tuyên truyền

Thứ sáu, 18/06/2021 861 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ hai, 03/05/2021 1496 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Chủ nhật, 28/02/2021 690 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ ba, 07/07/2020 1098 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ hai, 18/05/2020 990 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ sáu, 13/03/2020 1085 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ tư, 04/07/2018 1598 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ năm, 28/06/2018 1603 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ năm, 28/06/2018 1652 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ tư, 27/06/2018 1370 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ tư, 27/06/2018 1283 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ tư, 27/06/2018 2670 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ tư, 27/06/2018 1312 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ tư, 27/06/2018 1276 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ hai, 05/03/2018 1340 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ sáu, 05/01/2018 1399 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Chủ nhật, 31/12/2017 1389 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ ba, 06/06/2017 1403 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ hai, 03/04/2017 1329 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Chủ nhật, 15/01/2017 1438 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ bảy, 07/01/2017 1434 lượt xem

Xem thêm
Thông tin tuyên truyền

Thứ năm, 05/01/2017 1354 lượt xem

Xem thêm